Wildhagen, Hans Horn (1848 – 1916)

Bylege på Bragernes 1882-86, s. av Fredrik C. W. Bestyrer av Drammen Sykehus 1892-1910, fra 1894 med titel av overlege. Sammen med overlege Ulfert B. Lied innførte han de kirurgiske behandlingsmetoder ved Drammen Sykehus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet