Wildhagens vei

I 1937 ble en vei fra Hans Hansens vei bak Erik Børresens stiftelse til Heyerdahls gate kalt Wildhagens vei etter Hans Horn Wildhagen (s.d.). Det har vært reist spørsmål om gaten kan ha blitt oppkalt etter både Hans Horn Wildhagen og hans far, stadslegen, men i formannskapets møte 19. januar 1927 ble det uttalt at «overlæge Wildhagens navn bør knyttes til en av byens gater». Av de to leger var det som kjent bare sønnen som var overlege.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet