Winge, Gerhard Bentsen (+ 1723)

Sogneprest til Sande og Skoger 1702-23, tidligere (fra 1682) kapellan hos sin forgjenger og gift med en av dennes døtre.

Cookies | Personvern

bn