Winge, Gerhard Gerhardsen (28.9.1699 – 1755)

Sogneprest til Sande og Skoger 1723-52, f. på Lindum, tok avskjed som den siste sogneprest i det forenede Sande og Skoger kall, fra 1739 også prost i Jarlsberg prosti. Utd. ved Kristiania Kathedralskole, var både teolog og filolog og beskrives som en meget begavet mann med en poetisk åre. Skrev et hyldningsdikt til kong Frederik V’s besøk på Jarlsbergverket 1749. Døde av skjørbuk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet