Winge, Gerhard Gerhardsen (28.9.1699 – 1755)

Sogneprest til Sande og Skoger 1723-52, f. på Lindum, tok avskjed som den siste sogneprest i det forenede Sande og Skoger kall, fra 1739 også prost i Jarlsberg prosti. Utd. ved Kristiania Kathedralskole, var både teolog og filolog og beskrives som en meget begavet mann med en poetisk åre. Skrev et hyldningsdikt til kong Frederik V’s besøk på Jarlsbergverket 1749. Døde av skjørbuk.

Cookies | Personvern

bn