Winsnes, Paul (1794 – 1889)

Prest, f. og død på Nøstet ved Drammen, s. av kjøpmann i Drammen Johan Fredrik W. (1768-1838), gift med Hanna Winsnes. Adjunkt i Drammen 1814-17, sogneprest på forskjellige steder fra 1820, sogneprest til Vang i Hedmark 1840-75. Stortingsmann 1839-45. Forfatter av tallrike lærde avhandlinger. Ridder av St. Olavs Orden 1864.

Cookies | Personvern

bn