Winsnes, Paul (1794 – 1889)

Prest, f. og død på Nøstet ved Drammen, s. av kjøpmann i Drammen Johan Fredrik W. (1768-1838), gift med Hanna Winsnes. Adjunkt i Drammen 1814-17, sogneprest på forskjellige steder fra 1820, sogneprest til Vang i Hedmark 1840-75. Stortingsmann 1839-45. Forfatter av tallrike lærde avhandlinger. Ridder av St. Olavs Orden 1864.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet