Wintherbakken

utgår fra Frydensalstien i kryss med Sommerfrydveien vestover mot Zik-Zaken i Bragernesåsen. Den fikk i 1923 navnet Vinterbakken, som den da allerede var blitt kalt i lengre tid. Senere ble navnet endret til Wintherbakken, angivelig fordi navnet skulle stamme fra skipsreder Ole Christian Schultz Winther (1817-1891), som rundt 1860 satt fire perioder i bystyret og var suppleant til Stortinget 1865-66 samt formann i Drammens Sjømannsforening.

Cookies | Personvern

bn