Wisløff, Carl Johan Fredrik (31.12.1908 – 25.6.2004)

Teolog, f. i Drammen, s. av stadsingeniør Fredrik W. Småkirkeprest i Vaterland 1932, sogneprest til Birkenes 1940, rektor ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar 1947 og professor i kirkehistorie 1961. Fra 1952 var W. en lederskikkelse i kampen mot Kirkenes Verdensråd og mot «den liberale teologi». Betegnes som en av de mest ruvende skikkelser i norsk kristenliv i det 20. århundre og en betydelig forkynner, ingen samlet flere tilhørere under sin talerstol i vår tid. Dr. theol. 1958 på avhandlingen «Nattverd og messe», amerikansk utgave «The Gift of Communion» (1964). Har forøvrig utgitt bl.a. «Jeg vet på hvem jeg tror» (1946, forøket utg. 1959, 20. opplag 2004), «Ordet fra Guds munn, homiletiske hovedspørsmål» (195l), «Politikk og kristendom» (1961), «Nattverd og messe» (1957, doktorgradsavhandling), «I lydighet mot sannheten» (1963), «Vår tillit til Bibelen» (1963), «Guds ord står fast» (1966), «Martin Luthers teologi» (1983), «Fullfør din tjeneste» (1993) Formann i Landsrådet for Norges kristelige student- og gymnasiastlag 1948-61, medredaktør av Luthersk Kirketidende 1948-60, medlem av Indremisjonsselskapets hovedstyre 1960-68, president i International Fellowship of Evangelical Students 1967. «Wisløff har fortalt oss hvor viktig det er å stole på Bibelen i alle slags forhold. Han var en kristen personlighet som gjorde et stort inntrykk. Svært godt humør og humoristisk sans hadde han også. Han hadde stor tillit hos kristne i vårt land, det fikk han for det han sto for og måten han formidlet dette på.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet