Wøiensvingen

I 1997 fikk en kort stikkvei på Åssiden mellom Rosenkrantzgaten og Betzy Kjelsbergs vei ved Åssiden videregående skole navnet Wøienstumpen etter bruket Wøien, etter at et bydelsutvalgets forslag på Wøiensvingen var blitt forkastet med den begrunnelse at veien slett ikke inneholdt noen sving. Åssiden bydelskomité motsatte seg imidlertid bestemt «at en gate skulle navnes etter en persons kroppsdeler», og anbefalte navneendring til Wøiensvingen, hvilket ble stadfestet av bystyret i 2003.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet