Wriedt, Christian (1883 – 1929)

Husdyrforsker, f. i Drammen. Utd. fra NLH i 1908, fortsatte sin utdannelse i Tyskland og USA. I 1917 ble det opprettet en personlig stilling for ham som statskonsulent i arvelighetsforskning. W. utførte et betydelig arbeide innen denne forskning og publiserte en rekke avhandlinger i norske og utenlandske fagtidsskrifter. Utga 1926 «Arvelæren og den økonomiske husdyravl», som raskt ble oversatt til svensk, finsk, tysk, engelsk og russisk. Hans synspunkter nådde i stigende grad frem til alminnelig anerkjennelse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet