Wulfsberg, Christian August (1811 – 1884)

Boktrykker og forfatter, s. av Niels W. Utga bl.a. «Drammen, før, nu og i fremtiden» (1864) der han bl.a. tenker seg hvordan Drammen ville se ut 200 år senere, skrev fortellingen «Sæterbesøget» (1861) under pseudonymet August Williams, «Om Finmarken» (1867), «Portrætet i Munchen. En hverdagshistorie. Af A.W.» (1869), «Norges naturlige Velstandskilder» (forelesninger, 1872), «Blomsterhaven i Værelser» (1878). Forlegger for Hanna Winsnes’ klassiske kokebok «Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen» 1845.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet