Wulfsberg, Jacob (1751 – 1826)

Kjøpmann, filantrop, jurist og embedsmann, f. i Tønsberg, satte spor etter seg i Drammen som byfoged på Strømsø 1798-1803, deretter byfoged og politimester i Oslo og sorenskriver i Eiker. Da forholdet til England under den dansk-engelske kontrovers i februar 1801 var svært spent, utviste W. en aktivitet og et initiativ som var beundringsverdig, ved å arbeide for å befeste Svelvik og Drammen og organisere borgervæpningen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet