Yttrie, A. T., A/S

Engrosfirma i kolonial-, mel- og fetevarer, grunnlagt 1889 av Arne T. Yttrie (1871-1940) og Jens Berge som detaljforretning i kolonialvarer. I 1890 trakk Berge seg ut og Yttrie fortsatte som eneinnehaver. I 1895 ble detaljhandelen avviklet, og firmaet drev etterhvert engrosforretning med alle slags kolonialvarer, også engrosomsetning av jordbruksprodukter. Bedriften flyttet i 1900 til Øvre Storgate 11. Arne Yttries bror, Johannes (Johs.) Yttrie (1879-1953) ble i 1899 tilknyttet firmaet som i 1905 ble familieaksjeselskap med Arne Yttrie som disponent, etter dennes død 1940 etterfulgt av Johs. Yttrie. Bedriften var fra 1912 til 1920 eneeier og utgiver av Drammens Dagblad og Buskerud Amtstidende. «Kan grosserer Lyche tjene penger på avis, så kan jeg det også», skal Arne Yttrie ha sagt, men slik gikk det ikke. Bedriften, som på 1930-tallet beskjeftiget 11 personer, ble nedlagt etter Johs. Yttries død i 1953.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet