Yttrie, Arne (27.1.1871 – 1940)

Grosserer og avisutgiver i Drammen, f. i Luster, etablerte 1889 firma A. T. Yttrie A/S (s.d.) som fra 1912 til 1920 utga Drammens Dagblad og Buskeruds Amtstidende. I 1936 gjorde Y. et nytt forsøk som avisutgiver med det nazivennlige «Drammens Ekstrablad» (fra 1937 «Vi vil oss et land») under mottoet «Norge for nordmenn». Utga boken «Tidsånden» (1933).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet