Zackenhus (Zackenhaus)

Større bygning ved gruvene som tjente som spise- og overnattingssted for gruvearbeiderne. Navnet, som er av tysk opprinnelse, kommer av zack, sekk el. køye. Et slikt stort zackenhus sto bl.a. nede på sletten under Grubeåsen. Det gjorde i noen år tjeneste som forsamlingslokale for Konnerud før det ble flyttet til skogen bak Konnerudkollen Turisthotell og brukt som annekset Furuly. Zackenhuset brant ned i 1924.

Cookies | Personvern

bn