Ziegler, Mads Henrik Bjerregaard (1822 – 1905)

Lensmann i Skoger, s. av kaptein og sjef for det Bergske kompani i Frederikshald, Ulf Reinh. Z. Eksam. juris 1848, deretter dommerfullmektig i Nordre Jarlsberg til han 3.10.1854 ble beskikket til lensmann i Skoger. Fratrådte allerede i 1861 da han hadde vanskelig for å klare seg med den dengang beskjedne stilling, arbeidet fra 1865 som kopist i Kirkedepartementet. Bosatt på Lerpe som han hadde kjøpt i 1858.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet