Ziegler, Mads Henrik Bjerregaard (1822 – 1905)

Lensmann i Skoger, s. av kaptein og sjef for det Bergske kompani i Frederikshald, Ulf Reinh. Z. Eksam. juris 1848, deretter dommerfullmektig i Nordre Jarlsberg til han 3.10.1854 ble beskikket til lensmann i Skoger. Fratrådte allerede i 1861 da han hadde vanskelig for å klare seg med den dengang beskjedne stilling, arbeidet fra 1865 som kopist i Kirkedepartementet. Bosatt på Lerpe som han hadde kjøpt i 1858.

Cookies | Personvern

bn