Zions menighet

Separatistmenighet i Drammensbyene og -bygdene rundt som blomstret på 1740-tallet. «Zions vert» var Nils Markuss en Buttedal, fra 1741 sto teologen Søren Bølle i spissen for zionittene. Han ble arrestert etter å ha foretatt voksendåp i Drammenselven, der 8 personer vandret nakne uti under stor oppmerksomhet fra en tallrik tilskuerskare. Nils Buttedal overtok igjen, og den 20. juni 1743 døpte han 25 nakne kvinner og menn i Drammenselven i nærvær av hundrevis av tilskuere – «nesten den halve bys indvånere blev alarmert». Etter at ytterligere 6 personer var blitt døpt i den rette tro, ble Buttedal og Bølle m. fl. utvist fra Norge, og satt i fengsel da de noe senere vendte tilbake. I mai 1744 flyttet hele menigheten – ca. 60 personer – til Altona i Tyskland.

Cookies | Personvern

bn