Andorsrud landhandleri

I 1877 kom Christian O. Fjeld fra Eidskogen som skogforvalter ved W. Stibolts skoger, senere Selvik Bruk. For at de enkelte husstander som arbeidet ved bruket skulle slippe å dra lange veier for å skaffe seg matvarer, opprettet Fjeld et landhandleri i bryggerhuset på Furuvold og hentet hver uke varer fra grosserer Emil Onshuus i Drammen. Butikken på Furuvold hadde det nødvendigste som mel, gryn, sirup, sildetønner, margarinbutter, pultost og prim, økseskaft, sager og hestesko, skråtobakk og snus, kaffe, kamferdråper og parafin, lampeveker og hestehavre. I 1894 flyttet Fjeld og hans butikk til Andorsrud hvor et nytt bryggerhus ble innrettet til salgsbod. Han overdro ca. 1905 butikken til sin sønn Conrad O. Fjeld, som fortsatte handelsvirksomheten til ca. 1914. Butikklokalene er i dag innebygget i Selvik Bruks store administrasjonsbygning. I kjelleretasjen åpnet Minda Fjeld landhandleri ca. 1918, og tok også kontorbygningens gamle bakeri i bruk slik at hun kunne forsyne skogsarbeiderne med bl.a. hjemmebakte grislebrød. Etter noen år gikk butikken over til å være en filial av Sagbakken landhandleri med åpningstid to dager i uken, til slutt opphørte den helt. Ca. 1937 åpnet kjøpmann Th. Berg landhandleri i de gamle lokalene hvor han omsatte kolonialvarer, kraftfôr, manufaktur, skotøy, kjøtt, fetevarer, glass og stentøy m.v. og hadde på slutten av 1940-årene en årlig omsetning på kr. 30.–40.000. I 1948 aksjeselskap under navnet Andorsrud Landhandleri A/S med Th. Berg som disponent. Nedlagt ca. 1972.

Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Øvre Furuvold,  Andorsrudveien 300 i forgrunn,                                                                                    Andorsrud,  Andorsrudveien 280 bak.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet