Hotvet strand

Er navnet på strekningen mellom Gropa og Nedre Ørengate. På stedet lå tidligere Hotvet dampsag. Denne ble nedlagt i 1985, bygningsmassen ble revet i 1997 og området består i dag primært av leilighetsbebyggelse oppført i sjøbodstil på slutten av 1990-tallet. Vest for dampsagen lå Brager papirfabrikk, grunnlagt i 1907 og nedlagt 1979. I 1982 ble […]

Berg, Hans (11.06.1925 – 25.06.1990)

! ARTIKKEL UNDER ARBEID! Kjøpmann og legatstifter. Jobbet under krigen på hovedpostkontoret. Drev fra 1953 til 1983 kolonialforretning på Høytorget, i Rådhusgaten 28. Forretningen ble etablert i 1911 av hans mor, Sigrid Berg og overtatt 1948 av Ingrid Borge som drev frem til B. overtok. Omtalt som en snill og rettskaffen mann som i stillhet […]

Villa Gleditsch

Enebolig i funksjonalistisk stil med adresse Løkkebergveien 4, tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo og oppført 1932 for kontorsjef i forsikringsselskapet Norge, Einar Gleditsch og hans kone. Huset var et tidlig eksempel på den funksjonalistiske arkitekturen i Norge og var regnet som svært representativ for funksjonalismen i Drammen. Registrert med svært høy verneverdi i Drammen […]

Rummelhof, Bartholomæus (19.8.1884-6.4.1968)

!! ARTIKKEL UNDER ARBEID !! Ingeniør, jernbanemann og ivrig amatørfotograf. Født i Kolbjørnsvik på Hisøy ved Arendal som sønn av Bartholomæus (Barthold) Rummelhoff og hustru Anna Davine. Uteksaminert som ingeniør 1904 fra Trondhjems tekniske læreanstalt. Ansatt som ingeniør ved Statsbanene i 1911, forfremmet til Inspektør 1934. Formann i Drammen og Omegns Turistforening i en årrekke, […]

Sørensen, Einar (*1949)

Kunsthistoriker, forfatter og tidligere sjefskonservator på Drammens museum. Disputerte i 2002 på avhandlingen «Adelens norske hus. Byggevirksomheten på herregårdene i sørøstre Norge 1500-1600«. Hadde i en årrekke det faglige hovedansvaret for Gulskogen gård, som er i museets eie. Har utgitt og bidratt i flere bøker.  

Hermansen, Kjell Arne (*13.2.1966)

Sønn av Aase Nilsen og Kjell Hermansen, Drammen. Eksamen artium fra Gjerdes handelsskole i 1985. Utdannet aksjemegler og har lang erfaring i yrket. Innehatt flere verv, både politisk og annet og har solid erfaring fra organisasjonslivet. Hermansen er dyslektiker og er åpen om diagnosen.  

Ordførere i Skoger og Strømsgodset.

Formannskapslovene av 14. januar 1837 bestemte at det i hver kommune skulle være et formannskap og et kommunestyre under ledelse av en ordfører. Da lovene trådte i kraft, den 1. januar 1838 utgjorde Skoger og Jarlsbergverket ett herred, mens Strømsgodset var et eget formannskapsdistrikt med egen ordfører. De tre sogn utgjorde et tinglag og de […]

Ordførere i Drammen

Formannskapslovene av 14. januar 1837 bestemte at det i hver kommune skulle være et formannskap og et kommunestyre under ledelse av en ordfører. Siden opprettelsen har Drammen hatt 42 ordførere. Funksjonstiden var fra 1. januar til 31. desember i de angitte år, med mindre noe annet er anmerket. Fra 1995 ble kalenderåret forlatt til fordel […]

Larsen, Kaspara (17.2.1878-14.4.1964)

Kaspara Larsen (17.02.1878 – 14.04.1964), født Kristoffersen på Klemmetsdal gård i Lier, var en lokal Arbeiderpartipolitiker og kvinnesakskvinne. Hun var medlem av Drammen bystyre og formannskap fra 1923 til 1940, og meget aktiv i Arbeiderpartiets kvinneforening i Drammen. I tillegg stilte hun til stortingsvalget i 1924 som nummer 7 på Arbeiderpartiets liste i Buskerud. Larsen […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet