Villa Gleditsch

Enebolig i funksjonalistisk stil med adresse Løkkebergveien 4, tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo og oppført 1932 for kontorsjef i forsikringsselskapet Norge, Einar Gleditsch og hans kone. Huset var et tidlig eksempel på den funksjonalistiske arkitekturen i Norge og var regnet som svært representativ for funksjonalismen i Drammen. Registrert med svært høy verneverdi i Drammen kommunes kulturminneregister.

I 2012 ble huset solgt og kort tid etter ble det midlertidig vernet av fylkeskommunen da det fremkom at den nye eieren ønsket å rive huset. Fredningsvedtaket ble imidlertid opphevet av Riksantikvaren i 2014, og huset ble revet høsten 2015. Ny privatbolig ble oppført på tomten 2023.

 

Arkitekt Christian Fredrik Arbos tegning av Villa Gleditsch, datert 1932. Foto: Drammen kommune/byarkivet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet