Forsikringsselskapet Norge A/S

Drammens eget forsikringsselskap, grunnlagt i 1857 som Brandforsikringsselskabet Norge A/S, med innbydelse til aksjetegning, datert 2. mai 1857, på initiativ av cand. jur. H. F. Bang og en rekke av byens forretningsmenn. Det ble pekt på at mange utenlandske assuranseselskaper ernærte seg godt i Drammen, og at denne virksomheten kunne drammenserne drive selv. Aksjekapitalen var 500.000 speciedaler. Til direksjonen i landets 6. brannforsikringsselskap (hvorav tre gikk inn i perioden 1850-62) valgtes I. C. Falsen (ordfører), Jacob Borch og I. A. Juel. Virksomheten omfattet de første 50 år kun brannforsikring, men ble senere utvidet til å omfatte all slags skadeforsikring. Utenlandsforretninger kom etter hvert til å utgjøre en stadig større del av virksomheten. Selskapet hadde egen gård i Brobakken ved Strømsø Torv, der Bankgården (Sparebank 1 Drammen) i dag ligger, men solgte denne i 1871 og flyttet inn i Børsbygningen (Bragernes Torv). I 1943 kjøpte selskapet kjøpmann Syvertsens gård i Nedre Strandgate 3 og ved årsskiftet 1954/55 flyttet selskapet inn i nyoppført bygg på denne tomten. I 1976 ble Forsikringsselskapet Norge sammensluttet med Forsikringsselskapet Eidsvold i Oslo, med førstnevnte som overtakende part, fortsatt med hovedkontor i Drammen.

I 1980-årene hadde «Norge» 150 ansatte. I desember 1987 inngikk selskapet en avtale med Forenede Gruppen om å opprette skadeforsikringselskapet Forenede Skadeforsikring A/S. Aksjonærene i «Norge» ble tilbudt 630 kroner for sine aksjer, eventuelt Forenede-aksjer i bytteforholdet 2 for 5. Forsikringsselskapet Norge ble opprettholdt som et selvstendig søsterselskap til Forenede Skadeforsikring, Forenede Liv og Forenede Kreditt- og Garantiforsikring. I årene 1985-1987 hadde Forsikringsselskapet Norge et samlet underskudd på omtrent 42 millioner kroner og underskuddene fortsatte i 1988. «Norge» opphørte som eget forsikringsselskap ved årsskiftet 1992/1993 og alle funksjoner ble innlemmet i Forenede Gruppen. I løpet av 1993 ble Forenede Gruppen overtatt av Gjensidige Forsikring. Forsikringsselskapet Norges forretningsbygg i Nedre Strandgate 3 ble senere en del av kjøpesenteret Magasinet (s.d.).

Selskapets direktører var cand. jur. H. F. Bang (1857-88, kasserer, senere adm. dir.), byråsjef Albert Mohn (1888-99), ing. Aage Lammers (1899-1919), Johs. Thv. Thomassen (1919-36), Carl Einar Gleditsch (1936-52), Nils J. Hagerup (1952-1980), Kjell Nordahl (1980-1985) og Per Hovelsen (1985-1988).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet