Hotvet strand

Er navnet på strekningen mellom Gropa og Nedre Ørengate. På stedet lå tidligere Hotvet dampsag. Denne ble nedlagt i 1985, bygningsmassen ble revet i 1997 og området består i dag primært av leilighetsbebyggelse oppført i sjøbodstil på slutten av 1990-tallet. Vest for dampsagen lå Brager papirfabrikk, grunnlagt i 1907 og nedlagt 1979. I 1982 ble eiendommen overtatt av Centralgaragen A/S som hadde tilhold i lokalene frem til 2021, da de ble overtatt av bilforhandleren Sulland.

Leilighetsbebyggelsen på Hotvet strand sett fra andre siden av elven. Foto: Egil Øygard, 2024.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet