Brager, Papirfabriken, A/S

Grunnlagt 1907 i Landfalløya 7 av konsul Nicolai Andreas Bull Kiøsterud, Andr. Brecke, Otto K. Rømcke og Mads K. Strand for produksjon av posepapir og annet tykkere innpakningspapir med en kombinert yankeemaskin, 111” bred. I 1912 fikk fabrikken maskin nr. 2, en ren yankeemaskin, 122” bred, for fremstilling av tynne papirsorter (MG-papir, særlig China-Cap), for eksport til Kina, senere ble det produsert bl.a. bleket og ubleket sulfittpapir i ark, papir i ruller til videre foredling, vokspapir, kreppapir, toalettpapir m.v. I 1921 kom bedriften i store problemer og ble deretter drevet som et bo under bankforbindelsens administrasjon. I 1924 ble maskin nr. 1 ombygd for fabrikasjon av tynt papir. Fabrikken ble i 1925 overtatt av Anthon B. Nielsen & Co. Ltd. og hovedkontoret ble flyttet til Oslo. Den samlede produksjon (ca. 4.500 tonn pr. år) på slutten av 1940-tallet besto av MG tynt, rent sulfitpapir, bleket og ubleket. Treholdig sulfit og cap-papir (tynt treholdig silkepapir) i ark og ruller fra 17 g opp til 35 g pr. kvm. Før krigen gikk 85% av produksjonen til eksport.

Under krigen ble det produsert diskruller og papir til bølgepapp og papirsekker for det innenlandske markedet. Det bebygde areal var på ca. 2.500 kvm og fabrikken beskjeftiget på slutten av 1940-tallet 80-90 ansatte. Fabrikken ble i 1946 slått sammen med Albion Paper Mill A/S i Mjøndalen (som Anthon B. Nielsen & Co. Ltd. hadde overtatt i 1916) under navnet Albion & Brager Paper Mills A/S, aksjemajoriteten tilhørte Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. A/S, som administrerte selskapet. Albion ble nedlagt i 1977. Brager ble nedlagt 30. juni 1979 med 60 ansatte. I 1982 ble eiendommen overtatt av Centralgaragen A/S, som siden har hatt tilhold i lokalene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet