Wedel Jarlsberg, Johan Caspar Herman (1779-1840)

Født 21. september 1779 i Montpellier i Frankrike, død 27. august 1840 i Wiesbaden i Tyskland. Norsk politiker og adelsmann, lensgreve til Jarlsberg, amtmann, finansminister, medlem av regjeringskommisjonen, Eidsvollsmann og Unionspartiets fremste medlem. Var en av de mest sentrale skikkelser i begivenhetene omkring 1814. Gift med Peder Ankers datter, Karen. Gravlagt i familiens gravkapell på […]

Merkur Trykkindustri

Bok- og aksidenstrykkeri med eget bokbinderi i Engene 70. Etablert desember 1959 av Lars W. Tollefsen. Organisert som aksjeselskap i 1980. Flyttet 1983 til Øvre Storgate 124, nedlagt i 1985.

Bjørka, Robert (9.11.1920- 26.7.2022)

Sivilarkitekt MNAL, bypatriot og markaentusiast, f. og bosatt i Drammen. Eksamen artium. Student ved NTH fra 1939, deltok i etterretningsorg. XU under okkupasjonen, fengslet 1943-1945, herav 16 md. i Sachsenhausen. Siv.ark. fra NTH 1947. Distriktsarkitekt i Buskerud for Den Norske Stats Husbank. Eget arkitektfirma i Drammen fra 1954. Tegnet i alt 35 store og mellomstore […]

Jarlsbergstien

er navnet på turveistrekningen langs sørsiden av Drammenselven mellom Pukerud og Landfalløybrua. Navnet ble politisk vedtatt i 2009.

Grønland brygge

er navnet på turveistrekningen langs sørsiden av Drammenselven mellom Pølsesvingen (s.d.) og bybrua. Navnet, som av ulike årsaker ble svært omstridt, ble politisk vedtatt i 2009.

Grønland torg

er navnet på den åpne plassen ved Papirbredden (nordsiden av Grønland 56, 58 etc.) som grenser til Union Brygge i øst. Navnet ble politisk vedtatt våren 2009.

Toolpack A/S (Alfa Stål)

Produsent av tynnplateprodukter etablert 1989 av Otto Oseberg (f. 1943) under navnet Alfa Stål A/S, som en videreføring av aktivitetene i konkursrammede Plateprofil A/S på Lierstranda. Produserte beslag etc. for byggsektoren og diverse tynnplateprodukter på oppdrag fra kunder. I 1993, med 10 ansatte, ble det satset målrettet på ventilasjonsprodukter for byggsektoren. Midt på 1990-tallet flyttet […]

Linjegods (Schenker)

Linjegods avd. Drammen ble etablert rett i etterkant av etableringen av Linjegods A/S i september 1972 (hovedkontor i Oslo), med Norges Statsbaner og Norges Rutebileierforbund  som hovedeiere. Selskapet var landets største speditør og godstransportør på vei. Avdelingen i Drammen fikk status som regionkontor for region Østland Syd. I 1978 hadde regionen 200 ansatte totalt, 56 […]

Lyche Trykkeri A/S (Lyche Grafisk)

Etablert sommeren 1973 som eget selskap under konsernet Harald Lyche & Co A/S. Trykkeriet bygde videre på tradisjoner tilbake til 1873, da Harald Lyche & Co. startet et beskjedent aksidenstrykkeri i tilknytning til sin bok- og papirhandel på Bragernes. I 1874 ble det opprettet litografianstalt og en tid etter også en linjeranstalt. I 1883 overtok […]

Haakon Fossen Murmester & Entreprenørforretning

Byggentreprenør, etablert i 1943 av murmester Haakon Fossen. Bedriften påtok seg arbeider innen forretningsbygg, industribygg, offentlige bygg og dessuten villabygg i egen regi. I 1969 trådte annen generasjon, sivilingeniør Haakon Fossen jr. inn i bedriften. I 1970-årene var entreprenørforretningen blant de største i Drammen med omtrent 60 ansatte. Ved årsskiftet 1978/1979 endret selskapet navn til […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet