Sundland, Marta (1868-1941)

Marta Sundland. Ukjent fotograf og år.

Politiker, gårdbruker og foregangskvinne. Datter av Anun Gulliksen Strøm og Elisabeth Olsen. Født på Nedre Strøm (Smithestrøm) der hennes far var gårdsfullmektig hos A. O. Borgen. Medlem av Samlingspartiet, valgt inn i Skoger herredsstyre 1916. Også medlem av skolestyret, helserådet og en rekke andre kommunale utvalg.

Gift 1896 med gårdbruker Andreas Sundland (1856-1929) på Nordre Skogen (Rødskog) gård. Fikk fem barn.

Gravlagt på Strømsgodset kirkegård.

Møtebok fra formannskapet i Skoger kommune. Protokollsignering etter formannskapsmøte den 10. mars 1917. Marta Sundlands signatur i midten av høyre kolonne. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet