Claus Trondsens stiftelse

Huset i Arups gate 1 ble oppført etter tegninger av aarkitekt Carl M. Riiber i 1873. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Byens eldste legat, stiftet av kjøpmann Claus Trondsen som hadde arvet en betydelig formue. Han skjenket i 1673 ti gårder på Hadeland til en av de små fattigstuene på Bragernes. Som følge av denne donasjon ble fattigstuen byens første og en av de mest betydelige «milde stiftelser». Stiftelsen hadde sitt hus på oversiden av krysset Engene/Gjetergaten. Dette huset gikk med i den store brannen på Bragernes i 1866. I 1873 fikk stiftelsen oppført et leilighetsbygg i Arups gate 1. Arkitekt var Carl M. Riiber. Her bodde komponisten Johan Halvorsen med sin mor og sine to søsken som barn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet