Halvorsen, Johan (1864-1935)

Rudes kjente fotografi av Johan Halvorsen (t. h.) og Andreas Martin Knutzen. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Komponist, dirigent og fiolinist, f. i Drammen. Leder av Bergens teaterorkester fra 1893, av Nationaltheatrets orkester i Kristiania 1899-1919 og 1920-29. Komponerte 3 symfonier, scenemusikk for 28 skuespill, 2 norske rapsodier, passacaglia for fiolin og bratsj og det verdensberømte ungdomsverk «Bojarenes inntogsmarch». Kommandør av St. Olavs Orden 1928, kommandør av Dannebrogsordenen, offiser av Æreslegionen m.m. – I 1958 ble en legemsstor bronsestatue av Halvorsen, utført av billedhuggeren Stinius Fredriksen, reist i Museumsparken med bidrag fra Drammen kommunes kulturfond og innsamlede midler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet