Trondsen, Claus (ca. 1614-1676)

Kjøpmann på Bragernes, hvor han bl.a. var overformynder og «overkjøpmann». Tilhørte en fornem Osloslekt hvor generasjoner hadde bekledt borgermesterembedet, senest hans far, Trond Clausen. Kom i ung alder til Bragernes hvor han ble kirkeverge i 1644. På dette tidspunkt hadde han arvet en betydelig formue og rådet over 20 gårdsbruk. Han skjenket i 1673 ti gårder på Hadeland til en av de små fattigstuene på Bragernes. Som følge av denne donasjon ble fattigstuen byens første og en av de mest betydelige «milde stiftelser» som fikk Claus Trondsens navn. Hans våningshus lå ved Gjetergaten nær det fattighus han ga sin store donasjon til, og grenset mot Brakar gårds gjerde. I 1651 kjøpte han den gamle tollboden. Hans datter ble gift med Willum Mechlenburgs stesønn, Franz Edvard de Placa.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet