Buskerud fylkeshus (det andre)

Tegnet av arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen og oppført 1939. Adressen er Gamle Kirkeplass 7. Tomten ble tidligere kalt for legattomten og tilhørte Erik Børresens stiftelse. Det var planlagt flere bygninger her, bl.a. et kinopalass tegnet av byarkitekt Alf Bugge.

Fylkeshuset er tegnet av arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen og oppført 1939. Foto: Sindre Vik/byarkivet
Her ser vi hvordan det såkalte «Drammenstaket» nærmest svever overbygningskroppen. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet