Drammens kvindelige tjenerhjem

Tidl. Hjem for gamle veltjente tjenestepiker i Drammen. Stiftet 1897 ved at 15 damer og 9 herrer kom sammen etter initiativ fra fruene Louise Børresen f. Bache, Henriette Moltke-Hansen f. Juel og Tina Rolfsen, f. Steenstrup. Ved innsamling av midler fikk foreningen samlet nok penger til å oppføre en villa med 8 små leiligheter i […]

Wesman Brand, Oluf (1912-1994)

Industrileder og gårdbruker i Skoger. F. i Oslo. Handelsutdannet i Norge og universitetsutdannet i Sveits og Spania, cand. oecon. Praksis i bank, shipping og agentur, vesentlig i England. Praksis fra norske treforedlingsbedrifter. Overtok i 1947 Nordre Imjelt gård i Skoger etter sin far Gunnar Brand, oppr. fra Eggedal. Kontorsjef i Norsk Avispapir Kompani 1936-1939, avdelingssjef […]

Nedberg, Sverre (24.4.1886-1.3.1957)

Industrileder og forretningsmann, f. i Øvre Eiker, bosatt i Drammen 1909-1914 og fra 1926. Utd. Oslo Handelsgymnas, eksamen fra Friedrichs Polytechnikum i Cöthen, deretter et par års opphold i England. Funksjonær hos Svend Haug A/S i Drammen 1909-1914, kontorsjef Vestfos Cellulosefabrik A/S 1914-1916, kontorsjef Hamang Papirfabrik A/S 1916-1918, avdelingssjef i agenturfirmaet Niels Juul & Co […]

Gullsmed Johan Lund (11.9.1861-6.5.1945)

Gullsmed og medaljør, f. i Drammen, eget verksted i Ole Steens gate 3 etablert i desember i 1899. Utdannet som gullsmed hos O. Hæhre på Bragernes, der han arbeidet i ti år etter at han var utlært. Deretter ansatt som formann i siselør- og gravøravdelingen hos gullsmed David Andersen i Oslo, videreutdannet i 1889 (Statens […]

Sanitær Produkter A/S

Papirforedlingsindustri og handelsselskap i hygieneprodukter, etablert i 1970 av Ivar Peder Johansen og Ivar Johansen. Opprettet i 1970 produksjon av toalettpapir i et kjellerlokale leid av Heien Handelsforening på Lierskogen. Kjøpte i 1976 Drammen og Omlands Samvirkelags forretningsgård i Skogliveien 109 på Gulskogen og flyttet driften dit. Kjøpte i 1982 et industrilokale i tidligere Nøsted […]

NSB Kompetansesenter

Utdanningssenter for det statseide togselskapet Vy, Skogliveien 4 (tidl. del av jernbaneverkstedet på Sundland), bygget ut i flere etapper. Første del bestod av landets første togsimulatorsenter, åpnet 12. mai 2004. Denne delen var en avdeling av NSB-skolen, etablert i det tidligere kjeleverkstedet. Senteret bestod opprinnelig av seks togsimulatorer (herav en fullskala simulator for lok.førere) og […]

Eidsfos Verk avd. Sundlandverkstedet

Godsvognfabrikk på Sundland, rett vest for jernbaneverkstedet. Opprettet 1938 av Eidsfos Verk i Hof, med en verkstedhall på 1250 kvm. grunnflate og 50 mål stor tomt. Bakgrunnen for etableringen var at verkets produksjon av godsvogner måtte flyttes på grunn av Eidsfosbanens nedleggelse. Bedriften startet med vognproduksjon i 1902. Vognfabrikken på Sundland ferdigstilte primært lukkede godsvogner […]

Gro-komfyren

Komfyrprodusent i Drammen, etablert sommeren 1950 av Alf Berg og Niels Sofus Nielsen. Firmaet var personlig eiet under navnet Gro-komfyren, Berg og Nielsen. Høsten 1950 kjøpte Berg og Nielsen brakke nr. 13 i den nedlagte landssvikleiren på Gulskogen. Produktsortimentet bestod av «Gro» elektrisk komfyr med tre kokeplater/stekeovn og «Gro» fyringstilhenger for tilkopling til vedovn. I […]

Nybyen

Boligfelt, for det meste bestående av småhusbebyggelse i området nord for Konnerudgaten. Nybyen ble utbygget i årene omkring 1900 hovedsaklig av innflyttere og folk som ikke hadde råd til å etablere seg inne i selve byen.

Skoger bondelag

Skouger Landboforening ble stiftet på Fagerheim gård den 26.8.1885 av 28 bønder. Formålet var å arbeide for landbrukets og bondens beste ved å virke for landbruket og naturlige binæringer, samt hagevesen og husflid. Laget satset spesielt på å utvikle landbruket og å styrke bondens økonomiske kår. Noe av det første foreningen iverksatte, var foredrag om […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet