Lorentzengården

Adresse Grev Wedels plass 2. Oppført 1875 for skipsreder og kjøpmann Thomas Lorentzen etter tegninger av arkitekt Paul  Due. Thomas Lorentzen var far til Christian Blom Lorentzen.

Paus & Paus sjøbod

Tollbugata 73, oppført første halvdel av 1800-tallet av høker (dagligvarekjøpmann) Tollef Olsen Trætta og hørte opprinnelig til handelsgården på oversiden av Tollbugata. I 1895 solgte daværende eier, grosserer Morten Hansen, handelsanlegget men skilte ut sjøboden som egen eiendom og beholdt den i sitt eie. Solgt på ny i 1909 til brødrene Alf og Nicolay Paus, […]

Sjøboden fra Rundtom

Opprinnelig oppført 1850 i Havnegata 3 på Rundtom for brukseier og skipsreder Johan J. Schwartz og knyttet til hans store handelshus der. Schwartz’ eiendom ble innløst da jernbanen kom og husene ble revet, men sjøboden gikk klar av utbyggingen og ble stående frem til 1960 da området skulle bygges ut ytterligere. Overdratt til Drammen museum […]

Collettgården

Oppført 1869 for kjøpmann trelasthandler og skipsreder Herman Christian Collett, morfar til skuespiller Hauk Aabel, og oldefar til Per Aabel. Fra 1900 til 1947 var huset kontorer for  Johansen & Egelien A/S. Firmaet hadde en omfattende virksomhet som skipsrederi, dampskipsekspedisjon, transport og spedisjonsforretning og en fast båtforbindelse med gods mellom Drammen og Kristiania. Siden mars […]

Bergstien 55

Bolighus i funkisstil, tegnet av arkitekt Nils Boye og oppført i 1936 for tannlege Petter Ek. Huset ble tvangsrekvirert i 1943 av tyskerne. Hovedkvarter for Gestapo 1943-45. Var et fryktet sted hvor det under krigen ble begått både tortur og drap. Ved frigjøringen i 1945 fant man tre celler i kjelleren samt diverse torturredskaper, også […]

Sundland, Marta (1868-1941)

Politiker, gårdbruker og foregangskvinne. Datter av Anun Gulliksen Strøm og Elisabeth Olsen. Født på Nedre Strøm (Smithestrøm) der hennes far var gårdsfullmektig hos A. O. Borgen. Medlem av Samlingspartiet, valgt inn i Skoger herredsstyre 1916. Også medlem av skolestyret, helserådet og en rekke andre kommunale utvalg. Gift 1896 med gårdbruker Andreas Sundland (1856-1929) på Nordre […]

Buskerud fylkeshus (det andre)

Tegnet av arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen og oppført 1939. Adressen er Gamle Kirkeplass 7. Tomten ble tidligere kalt for legattomten og tilhørte Erik Børresens stiftelse. Det var planlagt flere bygninger her, bl.a. et kinopalass tegnet av byarkitekt Alf Bugge.

Claus Trondsens stiftelse

Byens eldste legat, stiftet av kjøpmann Claus Trondsen som hadde arvet en betydelig formue. Han skjenket i 1673 ti gårder på Hadeland til en av de små fattigstuene på Bragernes. Som følge av denne donasjon ble fattigstuen byens første og en av de mest betydelige «milde stiftelser». Stiftelsen hadde sitt hus på oversiden av krysset […]

Bethesda

Sosial stiftelse for gamle og syke menn og kvinner. Etablert 1884 av Laura Müller. Donasjon fra fra Thea Haug. Overtatt av Drammen kommune i 1937.

Strømsø prestegård

Tollbugata 60. Oppført etter bybrann 1695 og modernisert med ny fasade i 1760-årene som fortsatt er bevart. Marthe Cathrine Møller eide gården på slutten av 1700-tallet. Leiegård for kjøpmann Hans Bang i nabogården Tollbugata 62 tidlig på 1800-tallet. Kjøpt av Drammen kommune i 1827 og innredet til prestegård for presten til Strømsø kirke. Etter over […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet