Paus & Paus sjøbod

Tollbugata 73, oppført første halvdel av 1800-tallet av høker (dagligvarekjøpmann) Tollef Olsen Trætta og hørte opprinnelig til handelsgården på oversiden av Tollbugata. I 1895 solgte daværende eier, grosserer Morten Hansen, handelsanlegget men skilte ut sjøboden som egen eiendom og beholdt den i sitt eie. Solgt på ny i 1909 til brødrene Alf og Nicolay Paus, som hadde slått seg opp på import av tremasse.  Herifra drev de sin virksomhet i fem år, før de ekspanderte til Kristiania. På1970-tallet ble elven foran boden fylt ut slik at den ikke lenger ble liggende i direkte tilknytning til vannet. På1970-tallet ble elven foran boden fylt ut slik at den ikke lenger ble liggende i direkte tilknytning til vannet. Sjøboden med grunn ble overlevert til Drammens museum ved skjøte den 1. september 1982 som gave fra Paus & Paus A/S, Oslo, som markering av firmaets 75-års jubileum i 1981.

 

Paus & Paus sjøbod ligger uvanlig til, med langsiden mot elven. Lastedørene er plassert midt på fasaden på begge sider og det er satt på arker i taket til heiesemekanismen. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet