Jernstøperiets arbeiderbolig

Arbeiderbolig for jernstøperiets arbeidere med adresse Auens vei 13. Oppført 1875/76. Familiene hadde felles bryggerhus i nr. 7.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet