Godthåp (gnr. 37)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppsto da kammerråd og inspektør Johan Dajon (1752 – 1843) på Strømsø kjøpte en del av Nedre Knive i 1808 og en del fra Lindum i 1809. Dette slo han sammen til en ny matrikkelgård som han ga navnet Godthaab. Dette er nærmere beskrevet i Jo Sellægs bok om lystgårder i […]

Ottesen, Ole Jacob (*5.12.1933)

Jordbrukssjef, småbrukskandidat og politiker, født på gården Haldorhamn i Nes på Fosen i Sør-Trøndelag, bosatt i Drammen. Vokste opp på Haldorhamn med en mor som i voksen alder lot seg døpe som baptist, og oppofrende kokte fiskesuppe, som hun bar til fattige fiskere, mens faren, i tillegg til gårdsdrift, handlet med fiskerne på havna. Der […]

Skoger Håndballgruppe

Håndballgruppa i Skoger ble stiftet 23.juli 1945, og lite visste man vel den gang at håndballen ville være med å sette Skoger på idrettskartet i Norge. Den gangen ble det opprettet «damegrupper» i idrettslagene – håndballen var i begynnelsen bare en idrett for damer. Allerede to dager etter oppstarten ble den første kampen spilt på […]

Nikkerud

Boplass og utfartssted vest for Steglevannet, like innenfor grensen til tidligere Nedre Eiker kommune. I årene før, under og etter siste verdenskrig ble Nikkerud best kjent som utfartssted i helgene. Spesielt om vinteren da det ble servert kaffe og kakao med tilbehør til små og store skigåere. Siste vertskap var Klara og Håkon Ingebretsen som […]

Lindum Ressurs og Gjenvinning A/S

Konsern i avfallshåndtering og gjenvinning, etablert av Drammen kommune i 1998. Utgangspunktet var at selskapet overtok driften av det kommunale avfallsdeponiet på Lindum, som sto overfor en helt ny tidsregning på grunn av nye lover og bestemmelser for håndtering av avfall. I 2019 håndterte konsernet 1,5 millioner tonn avfall, hadde 210 ansatte og en omsetning […]

Konneruddagene

ble første gang arrangert 21. juni 1997 av Konnerud Fellesorganisasjon. Arrangementet omfattet salgsboder og stands fra det lokale foreningsliv, ridning, judooppvisning, hundeshow, speedway, fotball- og håndballkamper, sankthansfeiring m.m. K. ble etterhvert en fast tradisjon. Etter nesten 20 års virksomhet stod ikke oppslutningen i forhold til arbeidsinnsatsen og Konneruddagen ble avviklet ca. 2015.

Drammen Golfklubb

Drammen Golfklubb ble stiftet 17. april 1989. I samarbeid med anleggsgartnermester Jan Birger Steen ble det anlagt en 18-hulls golfbane på arealer leid fra gårdene Østre Hanevold og Vollsbekk, innviet i 1997. Banen er variert og kupert, og den byr på morsomme utfordringer for utøvere på alle nivåer. Nytt klubbhus innviet i 2004. Etter konkurs […]

Jerv 4H-klubb

ble startet i 1969 med Per Skjeldrum som klubbleder. Hauk 4H, som ble startet i 1959, hadde da fått så mange medlemmer at det ble behov for en egen klubb i Vestbygda i Skoger. Etter en del aktive år ble Jerv lagt ned. Se også Hauk 4H-klubb.

Hauk 4H-klubb

ble startet i 1959 etter initiativ fra Julius Gundesø, daværende leder av Skoger Bondelag. Harald Hindhamar tok på seg oppdraget som voksen klubbleder. 4H står for: «Klart Hode, Varmt Hjerte, Flinke Hender og God Helse». Hensikten var å skape samfunnsengasjert ungdom. Klubben fikk navnet Hauk og fikk etter hvert medlemmer fra hele bygda. Aktivitetene er […]

Drammens Sjømannshjem

Drammens Sjømannshjem holdt til i en treetasjes bygning på Mads Wiels plass fra 1925, inntil eiendommen måtte rives da den nye Drammensbrua ble bygget i 1974. Hjemmet bestod av 16 soveværelser, to spisestuer, leseværelse, leilighet for bestyreren og tjenerværelser. Det var fra 1925 innredet med moderne sentralvarme og sanitæranlegg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet