Kjøsterudsetra

ligger ca. 2 km vest for Tverken (s.d.) i Drammensmarka. Her bodde Rasmus Lurtopp, som var født i 1821, sammen med sin kone. Traktene rundt Kjøsterudsetra var kjent som noen av de beste viltplassene i marka, og fiskevannene Goliaten (s.d.), Tverråsvannet og Tyvtjern hadde han stort sett for seg selv. Det står en hytte på […]

Vårstigen

Blåmerket skogssti som starter fra Kristian Brenners vei (s.d.) i krysset ved innkjørselen til Solåsblokka i nr. 56. Et lite skilt på oppsiden av veien forteller at det er 5,5 km inn til Tverken (s.d.). Initiativtakeren til denne flotte, men bratte innfallsporten til Drammensmarka, var byens mangeårige rådmann Finn Blackstad (s.d.), som i 1962 merket […]

Thule

Hytte ved bredden av vannet Løken i Finnemarka, som var det nordligste punktet i Drammen kommune før Nedre Eiker ble slått sammen med Drammen. Navnet henspeiler på gresk og romersk mytologi, der Thule var betegnelsen på verdens ende i nord.

Siddisstien

er navnet på en turløype på tvers av Sør-Norge. Den 19 dagsmarsjer og 371 km lange turløypa starter i Oslo og kommer inn i Drammen ved utløpet av Løken, før den fortsetter vestover til Preikestolhytta ved Stavanger. Den 21 dagsmarsjer og 411 km lange Bergensstien følger den samme traseen gjennom Finnemarka. Begge turløypene ble lansert […]

Trelasteksport

Det eldste uttrykkelige vitnesbyrd om Drammens trelasthandel møter vi i et pergamentbrev av 17. juni 1340. Det er en leveringskontrakt for 100 bjelker og 6 tylfter planker, som skal leveres ved «elvens munning i den der liggende utskipningshavn Koparviken.» Hvem som skulle frakte denne trelasten videre ut av landet, sier brevet ingenting om, men sannsynligvis […]

Sjørøveri på Drammen havn

I 1530 hadde Drammen havn 40 skipsanløp, men så inntraff det en midlertidig nedgang i skipstrafikken. Det hadde sin årsak i hansabyen Lübecks forsøk på å knuse skipstrafikken til sin argeste rival, hollenderne. Lübeckernes skuter lå og lurte på de hollandske trelastskipene utenfor Norges kyster, og av og til våget de seg helt inn til […]

Redningsselskapet

Vinteren 1883 skjedde det et tragisk forlis i Nordsjøen. Da ble barken Rebecca observert med storriggen over bord, halv av vann og flytende på lasten som var høvlede bord. Skipet ble sett første gang 9. februar, så kom skipet Sea av Egersund opp under det den 12. februar, og gjorde forsøk på å berge mannskapet. […]

Fredriksstrøm

var et forslag til navn på det som senere ble Drammen by. Forslaget kom fram i 1662, da den første fellessøknaden fra samfunnene Bragernes og Strømsø om felles kjøpstadprivilegier ble sendt til København. For å blidgjøre kongen ble det foreslått å kalle den nye kjøpstaden for Fredriksstrøm. Byens segl skulle vise tre furutrær ved en […]

Tarans borg

er en gammel boplass ved foten av Bragernesåsen, like nedenfor Huldrehagen i Thurmanns vei. Huset som ble bygget i 1820 var aldri tilknyttet vann- eller avløpsledninger, og den eneste helårs gangveien gikk over eiendommen til restauratør Gabrielsen i Bergstien 23. På hans eiendom lå også en olle hvor familien Nyblin, som bodde der mellom 1901 […]

Kniveplassen

er tegnet inn på gamle kart som et bosted. Stedet var bebodd under folketellingen 1891. I dag vitner kun en steinhaug om den gamle tomten som ligger på gården Knive i skogkanten sørøst for Kniveåsen boligfelt. Navnet Lysakerplassen, etter en tidligere eier av Knive, var også brukt om stedet.   Kilder: Folk og Fàr, utgitt […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet