Elveharpene

Elveharpen er en stålskulptur som består av to store kuler med innebygde høyttalere.
Bakgrunnen for kunstverket var en internasjonal konkurranse som ble arrangert i 2006. 38 kunstnere meldte sin interesse, fem av disse kom til finalen og vinneren ble Living Lenses, en kunstnerduo bestående av Po Shu Wang og Louise Bertelsen. Kunstverket ble montert sommeren 2008.

Elveharpen er finansiert som et spleiselag mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune, Entra Eiendom, Union Eiendomsutvikling, Sparebanken Øst og Aass Bryggeri.

En sang til Nøkken
En gang var det vanlig for oss mennesker å synge til elver, vann, fossefall og de vetter som bodde der. Ypsilon-brua kan sammenlignes med en gigantisk harpe, og ved hjelp av den vil vi igjen kunne synge til Drammenselva og gjenskape harmoni med nøkken.

Svingningene i brua blir registrert og overført trådløst til de to resonanskulene, en på hver elvebredd. I kulene er det lagret toner tatt opp fra syngende drammensere. Tonene er programmert til å tolke bruas svingninger. Når du krysser brua vil din vekt og gangrytme påvirke bølgebevegelsen og derved sangen. Resultatet er en elve-harpesang, som er unik for Drammen.

Elveharmoni.
Diameteren på de to kulene er presist beregnet ved hjelp av Helmholtz resonansformel. Den største kulen er som et instrument ”stemt” etter egensvingingen i et vannmolekyl, og den minste ut fra egensvingingen i et is-molekyl. Sangen fra kulene gir derfor en gjenklang av vann- og ismolekylene i Drammenselva.

Teksten er hentet fra internett:  Geocaching.

Elveharpene på Strømsø og Bragernes
Elveharpen på Strømsø
Elveharpen på Bragernes
Elveharpen på Bragernes

Foto: Torill Juel

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet