Lindum Ressurs og Gjenvinning A/S

Konsern i avfallshåndtering og gjenvinning, etablert av Drammen kommune i 1998. Utgangspunktet var at selskapet overtok driften av det kommunale avfallsdeponiet på Lindum, som sto overfor en helt ny tidsregning på grunn av nye lover og bestemmelser for håndtering av avfall. I 2019 håndterte konsernet 1,5 millioner tonn avfall, hadde 210 ansatte og en omsetning på 570 mill. kroner. Lindum AS inkluderer datterselskapene Lindum Oredalen (Hurum), Lindum Egge (Lier), Lindum Sør (Lillesand), Lindum Kommunalservice og Grønt Skifte AS, sistnevnte driver forsknings- og utviklingsarbeid. Lindum-konsernet er en av Norges største virksomheter i sitt slag. På Lindum produseres ulike typer kompostjord og 1,7 mill. m3 biogass pr. år. Pål Smits har vært selskapets administrerende direktør fra 1998 og fortsatt pr. 2020. Konsernet er heleid av Drammen kommune.

Se også Lindum avfallsanlegg.

Administrasjonsbygget til Lindum Resurs og Gjenvinning AS                      Foto: Torill Juel
Administrasjonsbygget til Lindum Resurs og Gjenvinning AS                              Foto:  Torill Juel
Lindum avfallsanlegg midt i bildet                           Foto:  Torill Juel

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet