Hauk 4H-klubb

ble startet i 1959 etter initiativ fra Julius Gundesø, daværende leder av Skoger Bondelag. Harald Hindhamar tok på seg oppdraget som voksen klubbleder.

4H står for: «Klart Hode, Varmt Hjerte, Flinke Hender og God Helse».

Hensikten var å skape samfunnsengasjert ungdom. Klubben fikk navnet Hauk og fikk etter hvert medlemmer fra hele bygda. Aktivitetene er medlemsmøter, en oppgave som hvert medlem skal gjennomføre hver sommer og sommerleir i fylket. Enkelte kan også delta på landsleir.

Det viktigste er arbeidet med en selvvalgt oppgave innen natur, kultur o.l som skal gjennomføres og skrives om med avsluttende rapport og utstilling på klubbens høstfest. Etter syv gjennomførte og godkjente oppgaver får medlemmet utmerkelsen Plaketten som synlig bevis.

Merkesystemet i 4H         Foto: 4H Norge

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet