Godthåp (gnr. 37)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppsto da kammerråd og inspektør Johan Dajon (1752 – 1843) på Strømsø kjøpte en del av Nedre Knive i 1808 og en del fra Lindum i 1809. Dette slo han sammen til en ny matrikkelgård som han ga navnet Godthaab. Dette er nærmere beskrevet i Jo Sellægs bok om lystgårder i Drammensområdet, «Blott til Lyst». Dajon var fra Kjøbenhavn og tjente den danske kongen, så etter bruddet med Danmark i 1814 flyttet han tilbake til Danmark. I 1821 kjøpte Lars Abrahamsen (1795 – 1873) fra Øverud under Skallestad eiendommen. Han var skredder og hadde deltatt i krigen i 1814, bl.a. i slaget ved Onstad sund. I 1861 overtok sønnen og i 1898 dattersønnen som er bestefar til nåværende eier. Gården har således vært sammenhengende i samme slekt siden 1821. Adressen er nå Lerpeveien 108.

 

Se også Godthaab.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet