Nikkerud

Boplass og utfartssted vest for Steglevannet, like innenfor grensen til tidligere Nedre Eiker kommune. I årene før, under og etter siste verdenskrig ble Nikkerud best kjent som utfartssted i helgene. Spesielt om vinteren da det ble servert kaffe og kakao med tilbehør til små og store skigåere. Siste vertskap var Klara og Håkon Ingebretsen som hadde ulike husdyr på gården og ikke minst et «tamt» rådyr som var populært. På tunet vokser både alm, ask, lønn og lind – store trær som gir et mektig inntrykk.

Plassen ble trolig ryddet på 1500-tallet og var husmannsplass under Skramnes gård i Mjøndalen. Fram til slutten av 1700-tallet var området sameieskog mellom flere gårder i Nedre Eiker. Da de store skogstrekningene ble delt, tilfalt det innerste skogstykket Skramnes, som på denne tiden var sete for presteenkene på Eiker.

I 1850 ble Skramnes gård og Nikkerud solgt til Gulbrand Skamarken fra Tyristrand, og gården har siden vært i slektens eie. Våningshuset som fortsatt står, ble oppført i 1881-1882, til en kostnad av 250 kr. Husmennene på slike steder var ofte sagarbeidere eller bergverksarbeidere som i tillegg drev jorda på plassen.

De siste fastboende, Klara og Håkon Ingebretsen, flyttet i 1960. Dagens eiere, Hanne Lysaker Næss og Knut Næss på Skramnes gård, har i de siste årene gjort en betydelig innsats for å ivareta det unike kulturlandskapet på stedet og området omkring.

Nikkerud i påsken. Foto: Hanne Lysaker Næss.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet