Langegården

Tollbugata 16B. Oppført på 1600-tallet. I 1720-årene bolig for Amtmand Just Must. Handelsgård 1782-1872 for Peder Søberg og Jens Lange. Christensen & co. 1923-2000.

Eckersberggården

Havnegata 61. Oppført 1830 i empirestil for trelasthandler og skipsreder Andreas Solberg. Seilmaker Ole A. Høeg fra 1870. Skipskaptein Harald Eckersberg fra 1914.

Jernstøberiets skole

Smedberget 9. Verksskole 1848-57 for barn av ansatte ved jernstøperiet. Hedensrud allmueskole 1858-85.

Rød gård

Øvre Eikervei 45. Lystgård for fremtredende byborgere på 1700-tallet. Bosted for Augustinus Kopperud, grunnlegger av Skoger Sparebank 1859. Hovedbygning oppført 1896 for Jørgen Kopperud.

Ordfører Lunds villa

Tollbugata 97. Oppført 1872 for skipsreder og trelasthandler Fredrik Adolf Kierulf. Skipsreder Carl O. Lund 1890-1938. Arkitekt Bernhard Geelmuyden, med tilbygg av arkitekt Henrik Bull 1904.

Neumanngården

Tollbugata 68. Oppført 1666 for Heinrich Meyer. Beryktet vertshus på 1600-tallet. Ombygd med ny 2. etasje for skipskaptein Ulrich Neumann. Bolig for skipskaptein og reder Andreas Neumann.

Overlegeboligen i Bergstien

Bergstien 24. Oppført 1915 for Drammen sykehus i nybarokk stil etter tegninger av arkitekt Christian Fredrik Arbo.

Mossegården

Øvre Storgate 47. Oppført 1839. Handelsgård for brennerieier Abraham Moss. Drammens Destillation 1874-1916. Produserte Drammens Aquavit. Lagret i byens største sjøbu.

Langeården

(ARTIKKEL KOMMER)

Kiøsterudgården

Landfalløya 24. Oppført 1839 for kjøpmann og industripionen Hans Henrich Kiøsterud. Såpeysteri 1842. Lysfabrikk 1848.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet