Rummelhof, Bartholomæus (19.8.1884-6.4.1968)

!! ARTIKKEL UNDER ARBEID !!

Ingeniør, jernbanemann og ivrig amatørfotograf. Født i Kolbjørnsvik på Hisøy ved Arendal som sønn av Bartholomæus (Barthold) Rummelhoff og hustru Anna Davine. Uteksaminert som ingeniør 1904 fra Trondhjems tekniske læreanstalt.

Ansatt som ingeniør ved Statsbanene i 1911, forfremmet til Inspektør 1934.

Formann i Drammen og Omegns Turistforening i en årrekke, senere æresmedlem.

Avdelingsingeniør ved NSB avdeling Drammen, kongens fortjenestemedalje i gull 1952

Ansett for å være en kompetent fotograf og var tidlig ute med å ta i bruk fargefilm. Gjennom et langt liv og en lang karriere i NSB dokumenterte R. store deler livet av på- og omkring jernbanen i Norge og produserte et omfattende fotografisk materiale av høy kvalitet. Han var svært omstendelig og alle bilder ble nummerert og signert B.R.Hoff. Norsk jernbanemuseum på Hamar sitter på en omfangsrik samling av hans fotografier.

Død i Ålen i Holtålen kommune i Trøndelag. Siste reis ble foretatt med tog til Drammen der han ble stedt til hvile på Bragernes kirkegård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet