Buskerud fylkeshus (det første)

Amtmand Bangs gate 8. Oppført 1919 som embetsbolig og administrasjonskontor for fylkesmannen i Buskerud. Fungerte som Fylkeshus frem til 1940. Arkitekt N. P. Nilsen. Pr. 2023 fungerer huset som kommunal barnehage med 42 plasser.

Evjengården

Eller Knudsengården. Adresse Hauges gate 46A. Oppført 1901 som enebolig for sagbrukseier Halgrim Evjen på Evjensaga på Landfalløya. Arkitekt var Hans Lyche.

Biengården

Øvre Storgate 57. Oppført rundt 1840 Første hus i byen med elektrisk lys 1903. Har sitt navn fra Apotek Bien som lå her 1913-1977. Arkitekt for apoteket var Christian Fr. Arbo.

Astreagården

Leiegård i fire etasjer, oppført i 1870-årene. Adresse Nedre Storgate 16. Trolig tegnet av arkitekt Paul Due. Til- og påbygd 1898 for elektrofirmaet Astræa A/S.

Godsterminalen

På folkemunne kalt Godsen. Kreftings gate 19. Oppført 1909 som fraktgodsstasjon for Norges Statsbaner. Avtrekkslyre på taket slapp ut damp fra skiftelokomotiver. Arkitekt Paul Armin Due.

Åssiden kapell

Langkirke i laftet tømmer, opprinnelig oppført som St. Laurentii kirke for den katolske menigheten i Drammen 19. november 1899. Kirken er  tegnet av arkitekt Ole Sverre (1865-1952) og sto opprinnelig på menighetens tomt i Rømers gate i Drammen sentrum. Etter hvert som den katolske menigheten vokste meldte behovet for en større kirke seg. Det ble […]

Jernbanestasjonen

Stasjonsbygningen i Drammen er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og oppført i italiensk nyrenessanse i 1866 som endestasjon på Randsfjordbanen. Bull var engasjert av Statsbanene og tegnet de fleste stasjonsbygningene på Randsfjordbanen. I 1894 ble bygningen tilføyet to forlenget med endefløyer, og i 1926 ble det lagt til en etasje. Perrongene var opplyst med […]

Jernstøperiets arbeiderbolig

Arbeiderbolig for jernstøperiets arbeidere med adresse Auens vei 13. Oppført 1875/76. Familiene hadde felles bryggerhus i nr. 7.

Skolehuset i Gropa

Tidligere fattigskole. Huset oppført 1841 for Bragernes allmueskoledistrikt. Nedlagt 1860.

Lorentzengården

Adresse Grev Wedels plass 2. Oppført 1875 for skipsreder og kjøpmann Thomas Lorentzen etter tegninger av arkitekt Paul  Due. Thomas Lorentzen var far til Christian Blom Lorentzen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet