Sørensen, Einar (*1949)

Kunsthistoriker, forfatter og tidligere sjefskonservator på Drammens museum. Disputerte i 2002 på avhandlingen «Adelens norske hus. Byggevirksomheten på herregårdene i sørøstre Norge 1500-1600«. Hadde i en årrekke det faglige hovedansvaret for Gulskogen gård, som er i museets eie. Har utgitt og bidratt i flere bøker.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet