Drammens Museum

Museets utstillings- og administrasjonsbygning. Tegnet av arkitekt Chr. Fr. Arbo og oppført 1928-30. Foto: Beate Levik Eliassen/Drammen kommune.

I 1907 ble det holdt en stor utlodning til inntekt for et fond til grunnleggelse av et kulturhistorisk museum i Drammen. Året etter ble Drammens Museumsforening stiftet. Etter at en provisorisk utstilling hadde vært holdt i Drammens Børs i 1910, rykket muséet til byjubileet 1911 inn i den gamle herskapelige landgård Marienlyst med Anneken Pettersen som leder. Den drivende kraft bak arbeidet var Tord Pedersen. Muséet utviklet seg etter hvert til å bli fylkesmuseum for Buskerud, og la tidlig grunnen for et friluftsmuseum ved anskaffelse av hus fra Hallingdal. I 1928 ble en ny hovedbygning oppført på Marienlyst med 1.200 kvm utstillingsareal og 1.000 kvm magasin. Den ble åpnet i 1930, samtidig med at badelege H. A. Thaulows store kunst- og kuriosasamling fra Modum Bad ble overlatt muséet. I 1931 ble foreningen Drammens Museums Venner stiftet. Ved sin død i 1937 skjenket overrettssakfører Alfthan Juel muséet sin formue, foruten rike samlinger, bibliotek og et omfattende personalhistorisk arkiv.

Gårdsplassen på den gamle lystgården Marienlyst. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.

I 1945 ble Museumsparken beskåret mot den kommende Latinskolen, og tanken om et friluftsmuseum på Marienlyst ble oppgitt. I 1947 stilte Drammen kommune til disposisjon 530 mål i Kobbervikskogen på Tangen til friluftsmuséets formål. Året etter ble det første hus, Thoenstua, reist. I alt ble 13 hus reist i Kobbervikskogen. Tre av bygningene brant ned i 1956 og 1962. I 1960 foreslo kommunen å flytte friluftsmuséet til Bragernesåsen innenfor Spiraltoppen, det endelige vedtak ble fattet i 1976 og frem til 1994 ble ialt 22 hus gjenreist her. I 1967 ble Austad gård og i 1972 Gulskogen gård åpnet som museum, Austad ble fra 1988 og noen år fremover stengt p.g.a. helårsdrift ved hovedmuséet på Marienlyst.

I 1990 ble en ny utstillingspaviljong (Lychepaviljongen s.d.) reist på Marienlyst med midler fra Lychefondet, Norsk Kulturråd, fylket og kommunen. Paviljongen ble i 1991 tildelt den norske Byggeskikkprisem for 1991. I 1996 gikk Drammens Museumsforening og Drammen Kunstforening sammen i Stiftelsen Drammens Museum for Kunst og Kulturhistorie. Den 1. januar 2004 overtok muséet driftsansvaret for Holmsbu Billedgalleri. I 2013 overtok museet ansvaret for De Norske skolehistoriske samlinger, som siden har ligget lagret i Vestfossen. I 2015 ønsket ledelsen ved Drammens Museum å «avmusealisere» friluftsmuseet (s.d.) i Bragernesåsen, men ble stanset av stiftelseslovgivningen. Foreningen Friluftsmuseets Venner ble stiftet samme år.

Muséets direktører har vært: Anneken Pettersen (1912-48, med titel av konservator 1920, direktør 1946), Henning Alsvik (1948-81), Ulf Hamran (1981-86), Anne-Berit Skaug (1986-96), Bjørn Slinning (1996-2000), Åsmund Thorkildsen (fra 2000-2022), Eivor Winther Sunesen (fungerende direktør), 2022 – d.d.

Drammens Museum like etter åpningen. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf ukjent.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet