Friluftsmuseet

Drammens Museums friluftsavdeling. I 1947 stilte Drammen kommune 530 mål i Kobbervikskogen på Tangen til disposisjon, og her ble 13 gamle hus gjenoppført. Tre av bygningene brant ned. Det var ønskelig å benytte Kobbervikskogen/St. Hansberget til stor boligutbygging. I 1960 foreslo kommunen å flytte Friluftsmuseet til Bragernesåsen like innenfor Spiraltoppen, vedtaket ble fattet i 1976, men først et stykke ut i 1980-årene ble planene realisert. 22 gamle bygninger fra Buskerud kom på plass, deriblant Skustad landhandel, Langedragsetra, Numedalstunet, en årebu fra 1700-årene, en liten stue årringsdatert til 1711 og rosemalt innvendig i 1790-årene, hallingloft, cellehytter fra andre verdenskrig, et gjestgiveri fra 1665, Gunhildrud sag fra Fiskum og en gammel bekkekvern.

Klokkergården kultur- og naturbarnehage holder til i tre av husene på Friluftsmuseet. I 2015 ønsket ledelsen ved Drammens museum å «avmusealisere» samlingen, men ble stanset av stiftelseslovgivningen. Samme år ble foreningen Friluftsmuseets Venner stiftet, med det formål å skape økt aktivitet på området og dermed øke kunnskapen om og forståelsen for Friluftsmuseet. Foreningen arrangerer programmer for publikum flere ganger i året og bidrar til vedlikeholdet med mange dugnadstimer. En representant for Museum er med i foreningens styre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet