Friluftsmuseet

Drammens Museums friluftsavdeling. I 1947 stilte Drammen kommune 530 mål i Kobbervikskogen på Tangen til disposisjon, og her ble 13 gamle hus gjenoppført. Tre av bygningene brant ned. Det var ønskelig å benytte Kobbervikskogen/St. Hansberget til stor boligutbygging. I 1960 foreslo kommunen å flytte Friluftsmuseet til Bragernesåsen like innenfor Spiraltoppen, vedtaket ble fattet i 1976, […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet