Haare, Harald (3.4.1883 – 26.01.1929)

Jernbane- og fagforeningsmann og Arbeiderpartipolitiker. Begynte etter folkeskolen i 1902 som ekstrabetjent ved statsbanene og gikk der gradene frem til han i 1920 fikk stilling som Overkonduktør. Gift i Strømsø kirke den 19.11.1905 med tjenestepiken Anette Karoline Blomkvist, født i Skoger. De to fikk 5 barn, hvorav fire jenter og én gutt. Haares tippoldefar var Eidsvoldsmannen Christopher Borgersen Hoen fra Øvre Eiker.

Var meget engasjert i politikk og hadde en utpreget rettferdighetssans, noe som ofte bragte ham i opphetede debatter. Fra 1917 medlem av bystyret i Drammen og fra 1920 medlem av formannskapet. Holdt en rekke verv, bl.a. nestformann i Norsk Jernbaneforbund fra 1924, formann i Drammen arbeiderparti 1924-1925, medlem av representantskapet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon (dagens LO) fra 1926. Innvalgt på Stortinget for perioden 1928-1931, som representant for bykretsen Drammen, Kongsberg og Hønefoss, men døde før perioden var utløpt.

Haare var den første som fremsatte idéen om en kommunal sykepleie i Drammen i 1920. Kvinnegruppen i Arbeiderpartiet med Kaspara Larsen i spissen fikk i oppgave å utrede saken, som resulterte i opprettelsen av Drammen kommunale sykepleietjeneste året etter.

I 1929 fikk han influensa med påfølgende lungebetennelse og gulsott. Haare døde etter noen dagers sykeleie på Drammen sykehus. og ble begravet på Strømsø kirkegård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet