Larsen, Kaspara (17.2.1878-14.4.1964)

Kaspara Larsen (17.02.1878 – 14.04.1964), født Kristoffersen på Klemmetsdal gård i Lier, var en lokal Arbeiderpartipolitiker og kvinnesakskvinne. Hun var medlem av Drammen bystyre og formannskap fra 1923 til 1940, og meget aktiv i Arbeiderpartiets kvinneforening i Drammen. I tillegg stilte hun til stortingsvalget i 1924 som nummer 7 på Arbeiderpartiets liste i Buskerud.

Larsen spilte en sentral rolle i opprettelsen av Drammen kommunale sykepleie i 1921. Drammen kommunale sykepleie ble senere omdøpt til hjemmetjenesten i Drammen kommune, og regnes som en av de første slike kommunale tjenester i Norge. Opprettelsen av tjenesten krevde omfattende politisk pågangsmot og forarbeid på grunn av bred borgerlig mostand. Til tross for dette ble forslaget vedtatt i Drammen bystyre i 1920 etter støtte fra byens leger og ordfører Lied, som selv var lege. Larsen var styremedlem i Drammen kommunale sykepleie fra tjenestens opprettelse, og styreformann fra 1935 til 1940, og igjen fra 1945 til 1952.

En annen hjertesak for Larsen var Mødrehygienekontoret i Drammen, som ble opprettet i 1931. Dette skjedde etter iherdig politisk innsats for å finansiere tilbudet. Mødrehygienekontoret drev prevensjonsveiledning i tillegg til svangerskaps- og spedbarnskontroll. Spesielt det førstnevnte skapte en del motstand i byens administrasjon og etater, men Larsen greide å få flertallet i bystyret til å stemme for finansieringen av Mødrehygienekontoret. Larsen jobbet aktivt gjennom 30-årene med å verne om denne finanseringen, og nedkjempet flere politiske forslag om å skjære ned på tilskuddene.

Hun var også formann i fattigkommisjonen og trygdestyret i en årrekke.

I 1982 ble en sidevei på Åssiden nær elven sør for Buskerudveien fra Ottilie Bies vei og østover like ved grensen til gamle Nedre Eiker, oppkalt etter Kaspara Larsen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet