Thranemonumentet på Strømsø

Thranemonumentet ved Norges bank på Strømsø torg er laget av kunstneren Gunnar Torvund og gitt i gave av Sparebanken Øst i anledning byens 200-års jubileum i 2011. Skulpturen er i stål og er skåret av Norsk Vannskjæring A/S i Sande i Vestfold. Monumentet er reist like ved stedet der Marcus Thrane startet landets første arbeiderforening. Stiftelsesmøtet ble holdt 3. juledag i Larsens sal, som må ha ligget omtrent der hvor Globusgården ligger i dag. Huset ble senere revet for å gi plass til Konnerudgaten.

I 1849 startet Marcus Thrane avisen Arbeider-Foreningernes Blad. Avisen utkom hver lørdag og var landets første arbeideravis. Sitatet på sokkelen er hentet fra Thranes lederartikkel i den første utgaven, der han skriver:

«Arbeidere! Gud være med eder! Gud være med os alle! En kamp vil begynde; en kamp maa begynde. Gud lede denne kamp saaledes at den blot bliver aandelig og ikke legemlig, at den vil indskrenke sig til en kamp med sandhedens ord.»

Thranemonumentet på Strømsø er laget av kunstner Gunnar Torvund og gitt av Sparebanken Øst i anledning byens 200-års jubileum. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune, 2019.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet