Thrane, Marcus (1817–1890)

Marcus Thrane.
Foto: Drammens museum

Arbeiderfører, grunnla Thranitterbevegelsen. Født i Christiania, var skolelærer forskjellige steder på Østlandet, bl.a. huslærer ved Blaafarveværket i Modum. I 1848 kom han til Drammen for å opprette en gutteskole med fremmede språk som ett av hovedfagene. Skolen kom aldri i gang, men Thrane ble i stedet den 1. august 1848 redaktør av avisen Drammens Adresse. 3. juledag samme år stiftet han landets første arbeiderforening, Drammen Arbeiderforening, og var fra 1849 til 1851 redaktør for Arbeiderforeningens blad. Deltok frem til 1851 i organiseringen av ca. 300 arbeiderforeninger. Fortsatte sitt arbeide med Thranitterbevegelsen etter at han i 1850 flyttet til Christiania. I 1855 ble han dømt til 4 års fengsel for angivelige trusler om revolusjon, ernærte seg etter frigivelsen i 1858 som omreisende fotograf og emigrerte i 1863 til USA, hvor han virket som journalist og forfatter. Holdt først til i den norske delen av New York, men flyttet etter hvert til sønnen i Eau Claire, Wisconsin der han døde i 1890. I 1949 ble levningene fraktet tilbake til Norge der han ble gravlagt på æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Ved begravelsen ble det holdt minnetale ved historiker og tidligere utenriksminister Halvdan Koht.

Skyggeskulpturen av Marcus Thrane ved Norges banks filial på Strømsø torg. Thrane startet landets første arbeiderforening i Larsens sal, bare et stenkast unna. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune, 2019.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet