Ordførere i Drammen

Formannskapslovene av 14. januar 1837 bestemte at det i hver kommune skulle være et formannskap og et kommunestyre under ledelse av en ordfører. Siden opprettelsen har Drammen hatt 42 ordførere. Funksjonstiden var fra 1. januar til 31. desember i de angitte år, med mindre noe annet er anmerket. Fra 1995 ble kalenderåret forlatt til fordel for valgperioden, slik at fratrer/tiltrer umiddelbart etter kommunevalget.

1837 Kjøpmann Andreas Garman Album
1838 Kateket Hans Nicolai Lange
1839-41 Sogneprest Jens Lauritz Arup
1842-47 Kateket Hans Nicolai Lange
1848 Prokurator Peter Albert Midelfart
1849-50 Prokurator John Collett Posthumus Elieson
1851 Rektor Fredrik Messel Olsen
1852 Prokurator John Collett Posthumus Elieson
1853-54 Prokurator John Collett Falsen
1855 Prokurator John Collett Posthumus Elieson
1856-57 Rittmester Jacob Krog Borch
1858 Prokurator John Collett Posthumus Elieson
1859 Rektor Fredrik Messel Olsen
1860 Byfogd Tollef Lem Ravn
1861 Prokurator John Collett Falsen
1862 Stadshauptmand Johan Jørgen Schwartz
1863 Byfogd Tollef Lem Ravn
1864-66 Stadshauptmand Johan Jørgen Schwartz
1867-68 Kjøpmann Bernhard Aabye Broch
1869 Rittmester Jacob Krog Borch
1870-71 Overrettssakfører Ole Ambrosius Rolfsen
1872 Skipsreder Abraham Simers Kiøsterud (til 6. januar)
1872 Overrettssakfører Ole Ambrosius Rolfsen (fra 6. januar)
1873 Skipsreder Abraham Simers Kiøsterud
1874 Kjøpmann Svend Adolf Solberg
1875-82 Dispasjør Albert Emil Hangeland
1883-84 Overrettssakfører Georg August Thilesen
1885-90 Politimester Thomas Nils Emil Gamborg (H)
1891 Overrettssakfører Thomas Bang (H)
1892-94 Direktør Søren Anton Poulsson (H, til 4. juni)
1894 Overrettssakfører Thomas Bang (H, fra 4. juni)
1895-96 Stadshauptmand Poul Lauritz Aass (H)
1897-98 Kjøpmann Hans Hansen (H)
1899-01 Stadsfysikus Carl Christian August Jacob Bonnevie (H)
1902-07 Statsadvokat Hans Severin Fürst (H)
1908-13 Overrettssakfører Carl Otto Lund (H)
1914-18 Trelasthandler Otto Knoph Rømcke (H)
1919-25 Overlege Ole Ulfert Brunbas Lied (H)
1926-28 Overrettssakfører Olaf Berger (H)
1929 Overlege Otto Ulfert Brunbas Lied (H)
1930-34 Disponent Hans Olaf Nilsen (H)
1935-40 Distriktsmaterialforvalter Karl Gunderssen (Ap)
1941 Politimester Bjarne Berg (NS)
1942-43 Overlærer Odd Viig (NS, til 24. mai)
1943-44 Brigadefører i Arbeidstjenesten Johan Dahl (NS, fra 29. juni 1943 til august 1944)
1944-45 Disponent Ola Norstad (NS, fra august 1944 til 8. Mai 1945)
1945-57 Distriktsmaterialforvalter Karl Gundersen (Ap, fra 8. Mai 1945)
1958-63 Glassliper Kornelius Ingebrigtsen (Ap)
1964-75 Verksmester Hagbart Kylland (Ap)
1976-79 Dreier Erik Dalheim (Ap)
1980-87 Konsulent Einar Haflan (H, død 23. mars 1987)
1987-95 Sykepleier Turid Wickstrand Iversen (H, fra 23. mai 1987 til 10. oktober 1995)
1995-2003 Forsker Lise Christoffersen (Ap)
2003-19 Informasjonssjef Tore Opdal Hansen (H)
2019-2023 Rektor Monica Myrvold Berg (Ap)
2023-d.d. Finansmegler Kjell Arne Hermansen (H)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet