Gunderssen, Karl (1882 – 1974)

Ordfører 1935-41 og 1945-58, distriktsmaterialforvalter ved NSB 1933-52. Medlem av Drammen bystyre (fra 1914) og formannskap (fra 1920). Arbeidet for at den private kinodrift skulle overtas av kommunen, fra 1913 medlem av den forberedende kinokomité, medlem av kinostyret 1917-64, formann fra 1935. For sitt enestående og langvarige arbeide for Drammen kommune ble G. ved sin fratreden som ordfører bevilget en årlig pensjon på kr. 10.000. Utga «Ordførerens dagbok fra 1940» (1947).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet